Học tiếng Hoa online: Từ 过 trong đề thi HSK

Thời gian qua Blog thihsk.vn đã giới thiệu nhiều về mẫu câu, hôm nay các bạn Học tiếng hoa online cùng chuyển sang nói về từ ngữ, thêm chút vốn từ ngữ, mình chọn từ 过/guò/ hay gặp trong các đề thi HSK nhá!

Ngày đăng: 17-04-2018

1,144 lượt xem

Thời gian qua Blog thihsk.vn đã giới thiệu nhiều về mẫu câu, hôm nay các bạn Học tiếng hoa online cùng chuyển sang nói về từ ngữ, thêm chút vốn từ ngữ, mình chọn từ 过/guò/ hay gặp trong các đề thi HSK nhá!
 
过 /guò/ qua, quá
 
hoc-tieng-hoa-online-tu-ngu-hay-gap-过
 
Phân biệt cách dùng từ 过 trong tiếng Hoa
 
Động từ: có khá nhiều nghĩa, hôm nay đại khái ôn vài nghĩa nhé:
  • Vượt quá, vượt qua: 过分 /Guòfèn/ quá đáng、过期 /guòqí/ quá hạn
  • Chết: 过世 /Guòshì/ qua đời
  • Qua: 过年 /guònián/ qua tết、过马路 /guò mǎlù/ qua đường、过生日 /guò shēngrì/ qua sinh nhật
Ví dụ đặt câu với các từ trên:
  • 还有七天就过年了! /Hái yǒu qītiān jiù guòniánle/  Chỉ còn bảy ngày là qua tết rồi!
  • 不要喝过期饮料! /Bùyào hē guòqí yǐnliào/  Đừng uống nước uống quá hạn!
 
Trợ từ: có nghĩa đã hoàn thành và bây giờ không còn tiếp tục nữa.
  • 去过 /Qùguò/ đi qua、做过 /zuòguò/ làm qua、吃过 /chīguò/ ăn qua

Có ngay chứng chỉ tiếng Hoa quốc tế

Ví dụ đặt câu với các từ trên:
  • 去过日本了吗? /Nǐ qùguò rìběnle ma?/ Bạn đi qua Nhật Bản chưa?
  • 去过了。 /Wǒ qùguòle/ Tôi đã đi qua.
 
Học tiếng hoa online được cái là bài thì có sẵn, muốn khi nào học cũng được nè, nhưng thiếu cái là không có bạn học chung sẽ thiếu môi trường giao tiếp, nên nếu có thời gian và cơ hội thì các bạn Học tiếng hoa online nên tìm cho mình môi trường để tăng cường khả năng giao tiếp tiếng hoa nhé!
 
Nếu bạn cần ôn lại các bài cơ bản xem tại: BLOG HỌC HSK ONLINE

 

 

 

hoc-tieng-hoa

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha